Grunduppgifter

fält märkta med stjärna (*) är obligatoriska

* Personbeteckning
Jag är inte Finsk medborgare, och jag har inte finsk personbeteckning
studerandenummer (om anmäld)
Jag är gammal studerande, sök min information på basen av tidigare nämnd information
* Födelsedatum
* Förnamn
* Efternamn
* Adress
* Postnummer
* Ort
* Hemkommun
Adress efter början av studierna
Postnummer efter början av studierna
Ort efter början av studierna
* Nationalitet
Telefonnummer
* E-post
Yrkeshögskolans e-post (om anmäld)